Users
Formula Tips
Posted By:-
Asif Memon
15 Days ago

Assalam.e.Alaikum

Dosto eik baar phir Asif Ali Memon aap ko de raha hai vip center ki taaq juft ki routine jo still 4574 se kamyabi se chalti aa rahi hai. Dosto rout show karny se mauzrat khuwah hon jis din break hogi usi din net par show kar dounga.

 

 

 

 

 

 

 

4574 == 2-13579

7058 == 4-13579

7936 == 8-13579

0977 == 6-13579

4956 == 4-13579

9239 == 4-13579

8849 == 2-13579

8529 == 6-13579

1871 == 5-02468

9300 == 2-13579

6158 == 5-02468

8255 == 6-13579

4038 == 2-13579

7951 == 4-13579

7014 == 0-13579

9503 == 4-13579

2472 == 1-02468

2022 == 1-02468

9688 == 4-13579

 

 

 

 

 

 

 

Asif Ali Memon

Mobile 0307-3450803Posted By:-
Asif Memon
15 Days ago

Assalam.e.Alaikum

Dosto eik baar phir Asif Ali Memon aap ko de raha hai vip center ki taaq juft ki routine jo still 4574 se kamyabi se chalti aa rahi hai. Dosto rout show karny se mauzrat khuwah hon jis din break hogi usi din net par show kar dounga.

 

 

 

 

 

 

 

4574 == 2-13579

7058 == 4-13579

7936 == 8-13579

0977 == 6-13579

4956 == 4-13579

9239 == 4-13579

8849 == 2-13579

8529 == 6-13579

1871 == 5-02468

9300 == 2-13579

6158 == 5-02468

8255 == 6-13579

4038 == 2-13579

7951 == 4-13579

7014 == 0-13579

9503 == 4-13579

2472 == 1-02468

2022 == 1-02468

9688 == 4-13579

 

 

 

 

 

 

 

Asif Ali Memon

Mobile 0307-3450803Posted By:-
Asif Memon
15 Days ago

Assalam.e.Alaikum

Dosto eik baar phir Asif Ali Memon aap ko de raha hai vip open ki routine jo still 6237 se chalti aa rahi hai. Dosto open routine show karny se mauzrat khuwah hon kuch apni mehnat aap karo ab puki pukai roti milne se to rahi.

 

 

 

 

 

623756 == 109654

560022 == 109654

638901 == 876321

188024 == 109654

058709 == 654109

457470 == 210765

705840 == 321876

793672 == 109654

097759 == 109654

495678 == 098543

923987 == 109654

852954 == 321876

187100 == 098543

930079 == 654109

615846 == 321876

825563 == 098543

403849 == 321876

795153 == 321876

701495 == 432987

950330 == 987432

247243 == 210765

202242 == 109654

968892 == 098543

 

 

 

 

 

Asif Ali Memon

Mobile 0307-3450803.Posted By:-
SAGER BABA
15 Days ago

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

(((((((((((HUM HAI TO KYA GUM)))))))))))

{#emotions_dlg.033102bebe_1_prv}{#emotions_dlg.033102bebe_1_prv}{#emotions_dlg.033102bebe_1_prv}{#emotions_dlg.033102bebe_1_prv}{#emotions_dlg.033102bebe_1_prv} (((((SAGAR BABA))))))) {#emotions_dlg.033102bebe_1_prv}{#emotions_dlg.033102bebe_1_prv}{#emotions_dlg.033102bebe_1_prv}{#emotions_dlg.033102bebe_1_prv}{#emotions_dlg.033102bebe_1_prv}

((((((((((((((NAAM HI KAFI HAY)))))))))))))

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}((((OPEN FIGURE ROUTINE)))){#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.PakistanFlag}{#emotions_dlg.PakistanFlag}{#emotions_dlg.PakistanFlag}{#emotions_dlg.PakistanFlag}((>DHAMAKA=ROUTINE<)){#emotions_dlg.PakistanFlag}{#emotions_dlg.PakistanFlag}{#emotions_dlg.PakistanFlag}{#emotions_dlg.PakistanFlag}

{#emotions_dlg.congras}((((825563 SE  START))))){#emotions_dlg.congras}

=========]]]

{#emotions_dlg.missyou}8855-101=(87)5(4)=OPEN.874=PASS>403{#emotions_dlg.missyou}

{#emotions_dlg.missyou}4038-101=(39)3(7)=OPEN.397=PASS>795{#emotions_dlg.missyou}

{#emotions_dlg.missyou}7951-101=(78)5(0)=OPEN.780=PASS>701{#emotions_dlg.missyou}

{#emotions_dlg.missyou}7014-101=(69)1(3)=OPEN.693=PASS>247{#emotions_dlg.missyou}

{#emotions_dlg.missyou}2472-101=(23)7(1)=OPEN.231=PASS>202{#emotions_dlg.missyou}

{#emotions_dlg.missyou}2022-101=(19)2(1)=OPEN.191=PASS>968{#emotions_dlg.missyou}

{#emotions_dlg.missyou}9688-101=(95)8(7)=OPEN.957=PASS>?? {#emotions_dlg.missyou}

                                                                               {#emotions_dlg.congras}

                                                                               {#emotions_dlg.congras}

                                                                               {#emotions_dlg.congras}

                                          {#emotions_dlg.missyou}(OPEN=FIGURE){#emotions_dlg.missyou}

                                      {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(99999{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

                                      {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(77777){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

                                      {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(55555){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

                                                                               {#emotions_dlg.congras}

                                                                               {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}SAGAR BABA {#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.14iigsnjpg}(((((MOBILE NUMBER))))){#emotions_dlg.14iigsnjpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.PakistanFlag}{#emotions_dlg.PakistanFlag}{#emotions_dlg.PakistanFlag}{#emotions_dlg.PakistanFlag}((((((0334/2522466)))))){#emotions_dlg.PakistanFlag}{#emotions_dlg.PakistanFlag}{#emotions_dlg.PakistanFlag}{#emotions_dlg.PakistanFlag} 

  MASAGE KRNE WALE MUFT KHORO KO GAME NHE DEE JAIGEE

 INSHALLAH FIRST SECOND.3AKAR .3TANDOLA

  FULL GUARANTEE SE RABTA KAREN.CALL ME 0334.2522466

  GOLDEN CHANCE GAME K LEY RABTA KARY 

       TAMAM MEMBERS KO HAMARI TARAF 

             FIRST(968)AKARA MUBARAK HO

        ((((PLEASE CALL ME .0334=2522466))))


Posted By:-
Basit Baba
15 Days ago

750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[CLOSE=ROUTINE=CLOSE=ROUTINE]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  6158 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5897=MINUS=615=BARABAR===(5282)==FIRST==(82)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5897=MINUS=825=BARABAR===(5072)==FIRST==(40)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5897=MINUS=403=BARABAR===(5494)==FIRST==(79)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5897=MINUS=795=BARABAR===(5102)==FIRST==(70)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5897=MINUS=701=BARABAR===(5196)==FIRST==(95)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5897=MINUS=950=BARABAR===(4947)==FIRST==(24)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5897=MINUS=247=BARABAR===(5650)==FIRST==(20)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5897=MINUS=202=BARABAR===(5695)==FIRST==(96)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5897=MINUS=968=BARABAR===(4929)==FIRST==(---)=WAIT  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                        {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}CLOSE=FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(2222){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(4444){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(9999){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                      ALL  PAKISTAN  KO  MRER IS  ROUTINE SE

                                                    CLOSE==(6)==MUBARAK  HO

 

                                          ALL  PAKISTAN  KO  MERE PAPER SE 

 

                                           FIRST==AKARA==(96)=MUBARAK HO

 

                     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                        DAHMAKA=ROUTINE

                                                         GOLDEN=CHANCE

 

                                                           4038==SE=START

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038==XXXXXX====(7951)===F===(7951)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7951==XXXXXX====(7014)===F===(7014)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7014==XXXXXX====(5101)===S===(5101)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9503==XXXXXX====(2472)===F===(2472)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2472==XXXXXX====(4927)===S===(4927)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2022==XXXXXX====(2910)===S===(2910)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9688==XXXXXX====( ??  )=======( ??   )===PASS {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                       {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                           WWW.PRIZEBONDBEST.NET

                                           WWW.PRIZEBONDSTAR.NET

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABAPosted By:-
Basit Baba
15 Days ago

750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[OPEN=ROUTINE=OPEN=ROUTINE]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  9239 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=1=TIME=JAZER=50872(389)==(389)==F==(85)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=2=TIME=JAZER=71324(882)==(882)==F==(88)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=3=TIME=JAZER=26706(718)==(718)==F==(18)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=4=TIME=JAZER=1634=(219)==(219)==F==(93)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=5=TIME=JAZER=12783(657)==(657)==F==(61)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=6=TIME=JAZER=11306(483)==(483)==F==(82)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=7=TIME=JAZER=10633(194)==(194)==F==(40)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=8=TIME=JAZER=10311(737)==(737)==F==(79)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=9=TIME=JAZER=10154(672)==(672)==F==(70)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=10TIME=JAZER=10077(039)==(039)==F==(95)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=11TIME=JAZER=10038(445)==(445)==F==(24)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=12TIME=JAZER=10019(204)==(204)==F==(20)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=13TIME=JAZER=10009(597)==(597)==F==(96)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2588=14TIME=JAZER=10004(797)==(797)==F==(---)==WAIT  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}OPEN==FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(7777){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(9999){#emotions_dlg.14iigsnjpg} 

 

 

                                      ALL  PAKISTAN  KO  MRER IS  ROUTINE SE

                                                    OPEN==(9)==MUBARAK  HO

 

                                          ALL  PAKISTAN  KO  MERE PAPER SE 

 

                                           FIRST==AKARA==(96)=MUBARAK HO

 

                     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                        DAHMAKA=ROUTINE

                                                         GOLDEN=CHANCE

 

                                                           4038==SE=START

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038==XXXXXX====(7951)===F===(7951)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7951==XXXXXX====(7014)===F===(7014)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7014==XXXXXX====(5101)===S===(5101)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9503==XXXXXX====(2472)===F===(2472)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2472==XXXXXX====(4927)===S===(4927)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2022==XXXXXX====(2910)===S===(2910)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9688==XXXXXX====( ??  )=======( ??   )===PASS {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                       {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                           WWW.PRIZEBONDBEST.NET

                                           WWW.PRIZEBONDSTAR.NET

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABAPosted By:-
Basit Baba
15 Days ago

750=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[OPEN=ROUTINE=OPEN=ROUTINE]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  8255 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}89482=JAZER=(29)913542=====(2974)==FIRST==(40)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}89440=JAZER=(29)906521=====(2974)==FIRST==(79)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}89479=JAZER=(29)91304======(2974)==FIRST==(70)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}89470=JAZER=(29)911536=====(2974)==FIRST==(95)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}89495=JAZER=(29)915714=====(2974)==FIRST==(24)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}89424=JAZER=(29)903845=====(2974)==FIRST==(20)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}89420=JAZER=(29)903177=====(2974)==FIRST==(96)==PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}89496=JAZER=(29)915882=====(2974)==FIRST==(---)==WAIT  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

            {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}OPEN=====FIGURE{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(2479){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                          {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(2479){#emotions_dlg.14iigsnjpg} 

 

  

                                          ALL  PAKISTAN  KO  MERE PAPER SE 

 

                                           FIRST==AKARA==(96)=MUBARAK HO

 

                     {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                        DAHMAKA=ROUTINE

                                                         GOLDEN=CHANCE

 

                                                           4038==SE=START

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4038==XXXXXX====(7951)===F===(7951)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7951==XXXXXX====(7014)===F===(7014)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7014==XXXXXX====(5101)===S===(5101)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9503==XXXXXX====(2472)===F===(2472)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2472==XXXXXX====(4927)===S===(4927)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2022==XXXXXX====(2910)===S===(2910)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9688==XXXXXX====( ??  )=======( ??   )===PASS {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                       {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

                                           WWW.PRIZEBONDBEST.NET

                                           WWW.PRIZEBONDSTAR.NET

 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABAPosted By:-
Shafiq
15 Days ago

 {#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}                    BOND=======750

                                       CITY==PESHAWAR

                                            OPEN FIGURE

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}187100 = 1724X187 =END = 55(5796)63 = (5796) = 93 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}930079 = 1724X930 =END = 27(6412)36 = (6412) = 61 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}615846 = 1724X615 =END = 182788)82 = (2788) = 82 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}825563 = 1724X825 =END = 24(5204)52 = (5204) = 40 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}403849 = 1724X403 =END = 11(9778)69 = (9778) = 79 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}795153 = 1724X795 =END = 23(6287)99 = (6287) = 70 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}701495 = 1724X701 =END = 20(8349)53 = (8349) = 95 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}950330 = 1724X950 =END = 28(2356)72 = (2356)  = 24 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}247243 = 1724X247 =END = 73(4127)47 = (4127)  = 20 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}202242 = 1724X202 =END = 60(0379)55 = (0379)  = 96 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}968892 = 1724X968 =END = 28(7706)63 = (7706)  = WAIT (  ){#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

OPEN FIGURE

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(000){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(666){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(777){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}IK DAFA PHIR PURA PAKISTAN KO {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}MERY ROUTEENS F O (9)F C (6) OR F (96{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} OR PAPER SY SECOND(10)(106){#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} UTHANY WALO KO BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 

 

DAMAKA
FIRST SECOND
FOURCAST ROUTEEN
4038 SY START

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}403849 XXXX = (5364)(7951)  = 7951 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 


{#emotions_dlg.6398-th_dance2}795153 XXXX = (0786)(8100)  = 8100 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}701495 XXXX = (5101)(9089)  = 5101 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}950330 XXXX = (2472)(5998)  = 2472 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}247243 XXXX  = (5467)(4005)  = 4005 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}202242 XXXX  = (1064)(8745)  = 1064 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}968892 XXXX = (????)(????) = INSHALLAH{#emotions_dlg.6398-th_dance2}
JIS JIS KO ROUTEEN PAR SHAK
HY ABHI CALL KRY SHAK
DOOR KIYA JAY GA
ROUTEEN GURANTEE K SATH
>>>>>JHOOTY PAR KHUDA KEY LANAT<<<<<

 

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}IK DAFA PHIR PURA PAKISTAN KO {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}MERY ROUTEENS F O (9)F C (6) OR F (96) {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} OR  PAPER SY SECOND(10)(106){#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} UTHANY WALO KO BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 

 

 

 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY


 

 VIP SHORT GAME HASIL KRNY K LIYA RABTA KRY
GURANTEE K SATH
ONLY ONE AKRA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA SECOND
FULL GURANTEEFINAL GAME

READY

mobile
ALi shafiq
{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}03066605698{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}Posted By:-
Babubila
16 Days ago

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TAMAM VISITERS KO INFORM
KIYA JATA HA K CODE GAME DENY
WALY HAZRAAT SY BACHEN
YE DHOKY BAAZ AWAM KO LOOT
RAHY HN MERA KAM THA
AP KO INFORM KRNA.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


PRIZEBOND 750

 

BAND AKRA ROOT

 

LETSEE:

 

1361 = 731 X 13 ={09503}=F 01 PASS
0172 = 731 X 51 ={37281}=F
63 PASS
6391 = 731 X 63 ={46053}=F 59 PASS
5908 = 731 X 59 ={43129}=F 30 PASS
3022 = 731 X 30 ={21930}=F 35 PASS
3593 = 731 X 35 ={25855}=F 41 PASS
4195 = 731 X 41 ={29971}=F 93 PASS
9357 = 731 X 93 ={67983}=F 25 PASS
2560 = 731 X 25 ={18275}=F 26 PASS
2687 = 731 X 26 ={19006}=F 42 PASS
4212 = 731 X 42 ={30702}=F 06 PASS
0624 = 731 X 56 ={40936}=F 91 PASS
9176 = 731 X 91 ={66521}=F 34 PASS
3406 = 731 X 34 ={24854}=F 88 PASS
8806 = 731 X 88 ={64328}=F 05 PASS
0579 = 731 X 55 ={40205}=F 66 PASS
6633 = 731 X 66 ={48246}=F 34 PASS

2013
3471 = 731 X 34 ={24854}=F 71 PASS
7146 = 731 X 71 ={51901}=F 92 PASS
9236 = 731 X 92 ={67252}=F 81 PASS
8181 = 731 X 81 ={59211}=F 05 PASS
0583 = 731 X 55 ={40205}=F 33 PASS
3313 = 731 X 33 ={24123}=F
89 PASS
8946 = 731 X 89 ={65059}=F 12 PASS
1265 = 731 X 12 ={08772}=F 24 PASS
2433 = 731 X 24 ={17544}=F 68 PASS
6833 = 731 X 68 ={49708}=F 00 PASS
0005 = 731 X 55 ={40205}=F 71 PASS
7108 = 731 X 71 ={51901}=F 98 PASS
9878 = 731 X 98 ={71638}=F 15 PASS
1578 = 731 X 15 ={10965}=F 39 PASS
3953 = 731 X 39 ={28509}=F 31 PASS
3193 = 731 X 31 ={22661}=F 37 PASS
3709 = 731 X 37 ={27047}=F 31 PASS
3147 = 731 X 31 ={22661}=F 45 PASS
4504 = 731 X 45 ={32895}=F 62 PASS
6237 = 731 X 62 ={45322}=F 56 PASS
5600 = 731 X 56 ={40936}=F 63 PASS
6389 = 731 X 63 ={46053}=F 18 PASS
1880 = 731 X 18 ={13158}=F 05 PASS
0587 = 731 X 55 ={40205}=F 45 PASS

2014
4574 = 731 X 45 ={32895}=F 70 PASS
7058 = 731 X 70 ={51170}=F 79 PASS
7936 = 731 X 79 ={57749}=F 09 PASS
0977 = 731 X 59 =
{43129}=F 49 PASS
4956 = 731 X 49 ={35819}=F 92 PASS
9239 = 731 X 92 ={67252}=F 88 PASS
8849 = 731 X 88 ={64328}=F 85 PASS
8529 = 731 X 85 ={62135}=F 18 PASS
1871 = 731 X 18 ={13158}=F 93 PASS
9300 = 731 X 93 ={67983}=F 61 PASS
6158 = 731 X 61 ={44591}=F 82 PASS
8255 = 731 X 82 ={59942}=F 40 PASS
4038 = 731 X 40 ={29240}=F 79 PASS
7951 = 731 X 79 ={57749}=F 70 PASS
7014 = 731 X 70 ={51170}=F 95 PASS
9503 = 731 X 95 ={69445}=F 24 PASS
2472 = 731 X 24 ={17544}=F 20 PASS
2022 = 731 X 20 ={14620}=F 96 PASS
9688 = 731 X 96 ={70176}=F ?? WAIT

NOW AKRAY BAND
PRIZEBOND 750
01:06:07
10:16:17
60:61:67

70:71:76:77

SHORT GAME K LIYE RABTA KRO 

 

 ONLY
 2 TENDOLAY FIRST.
2 TENDOLA SECND.

ROUTINE K SATH
100% PASS

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA {#emotions_dlg.hhpy12.gif}

0332~5021844

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:

PRIZEBOND 750

 

 

TALUK AKRA

 

LETSEE

 

9300 - 9999=   6.9.9  =F 61 PASS

6158 - 9999= 3.8.4.1 =F 82 PASS

8255 - 9999= 1.7.4.4 =F 40 PASS

4038 - 9999= 5.9.6.1 =F
79 PASS

7951 - 9999= 2.0.4.8 =F 70 PASS

7014 - 9999= 2.9.8.5 =F 95 PASS

9503 - 9999=  4.9.6   =F 24 PASS

 

2472 - 9999= 7.5.2.7 =F 20 PASS

 

2022 - 9999= 7.9.7.7 =F 96 PASS

9688 - 9999=  3.1.1  =F ?? WAIT

 

NOW VIP TALUK
PRIZEBOND 750

1 :~: 3

 

SHORT GAME K LIYE RABTA KRO 

 

 ONLY
  2 TENDOLAY FIRST.
2 TENDOLA SECND.
ROUTINE K SATH
100% PASS

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

 

0332~5021844
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB
AND ALL VISITERS:


PRIZEBOND 750

 

 

BAND AKRA
ROUTINE

 

LETSEE

 

0587 X 3 =>  1.7.6.1 => F 45 PASS

4574 X 3 =>1.3.7.2.2=> F 70 PASS

7058 X 3 =>2.1.1.7.4=> F 79 PASS

7936 X 3 =>2.3.8.0.8=> F 09 PASS

5977 X 3 =>  2.9.3.1 => F 49 PASS

4956 X 3 =>1.4.8.6.8=> F 92 PASS

9239 X 3 =>2.7.7.1.7=> F 88 PASS

8849 X 3 =>2.6.5.4.7=> F 85 PASS 

8529 X 3 =>2.5.5.8.7=> F 18 PASS

1871 X 3 => 5.6.1.3  => F 93 PASS

9300 X 3 =>2.7.9.0.0=> F 61 PASS

6158 X 3 =>1.8.4.7.4=> F 82 PASS

8255 X 3 =>2.4.7.6.5=> F 40 PASS

4038 X 3 =>1.2.1.1.4=> F 79 PASS

7951 X 3 =>2.3.8.5.3=> F 70 PASS

7014 X 3 =>2.1.0.4.2=> F 95 PASS

9503 X 3 =>2.8.5.0.9=> F 24 PASS

2472 X 3 =>  7.4.1.6=> F 20 PASS

2022 X 3 => 6.0.6.6 => F 96 PASS

9688 X 3 =>2.9.0.6.4=>F?? WAIT.

 

NOW BAND AKRAY
PRIZEBOND 750

02:04:06:08
20:24:36:29
40:42:46:49
60:62:64:69
90:92:94:96

 

SHORT GAME K LIYE RABTA KRO 

 

 ONLY
  2 TENDOLAY FIRST.
2 TENDOLA SECND.
ROUTINE K SATH
100% PASS

 

SUB KI DUAOON KA TALABGAR.

BABUBILA 

 

0332~5021844Posted By:-
Shafiq
16 Days ago

 {#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}{#emotions_dlg.abl3dc}                    BOND=======750

                                       CITY==PESHAWAR

                                            CLOSE FIGURE

 


 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}825563 = 2932X825 =END = 241(890)0 = (890) = 40 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}403849 = 2932X403 =END = 118(159)6 = (159) = 79 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}795153 = 2932X795 =END = 233(094)0 = (094) = 70 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}701495 = 2932X701 =END = 205(533)2 = (533) = 95 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}950330 = 2932X950 =END = 278(540)0 = (540)  = 24 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}247243 = 2932X247 =END =   72(420)4 = (420)  = 20 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}202242 = 2932X202 =END =   59(226)4 = (226)  = 96 PASS{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}968892 = 2932X968 =END = 283(817)6 = (817)  = WAIT (  ){#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

CLOSE FIGURE

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(111){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(777){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}(888){#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}IK DAFA PHIR PURA PAKISTAN KO {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}MERY ROUTEENS F O (9)F C (6) OR F (96{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} OR PAPER SY SECOND(10)(106){#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} UTHANY WALO KO BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 

 

DAMAKA
FIRST SECOND
FOURCAST ROUTEEN
4038 SY START

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}403849 XXXX = (5364)(7951)  = 7951 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 


{#emotions_dlg.6398-th_dance2}795153 XXXX = (0786)(8100)  = 8100 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}701495 XXXX = (5101)(9089)  = 5101 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}950330 XXXX = (2472)(5998)  = 2472 PASS F{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}247243 XXXX  = (5467)(4005)  = 4005 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}202242 XXXX  = (1064)(8745)  = 1064 PASS S{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

{#emotions_dlg.6398-th_dance2}968892 XXXX = (????)(????) = INSHALLAH{#emotions_dlg.6398-th_dance2}
JIS JIS KO ROUTEEN PAR SHAK
HY ABHI CALL KRY SHAK
DOOR KIYA JAY GA
ROUTEEN GURANTEE K SATH
>>>>>JHOOTY PAR KHUDA KEY LANAT<<<<<

 

 

{#emotions_dlg.congras}HAR BAR KEY TARA{#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}IK DAFA PHIR PURA PAKISTAN KO {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras}MERY ROUTEENS F O (9)F C (6) OR F (96) {#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} OR  PAPER SY SECOND(10)(106){#emotions_dlg.congras}

{#emotions_dlg.congras} UTHANY WALO KO BOHAT BOHAT MUBARAK HO{#emotions_dlg.congras}

 

 

 

 MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

MERA RECORD APKY SAMNY HY


 

 VIP SHORT GAME HASIL KRNY K LIYA RABTA KRY
GURANTEE K SATH
ONLY ONE AKRA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA FIRST
ONLY ONE TANDOLLA SECOND
FULL GURANTEEFINAL GAME

READY

mobile
ALi shafiq
{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}03066605698{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}